საცხებ საპოხი მასალები
ზაფხულის საბურავები
ზამთრის საბურავები
   საცხებ საპოხი მასალები და ზეთები
ძრავის ზეთები
მექანიკური კაროპკის ზეთები
ავტომატური კაროპკის ძეთები
ხიდის ზეთები
უნივერსალური ტრანსმისის ზეთები
ანტიფრიზი
სამუხრუჭე სითხეები
საპოხი მასალები
   ზაფხულის საბურავი
   ორივე სეზონის საბურავები
   ზამთრის საბურავი
   
   
   
დასვით შეკითხვა

 

 

 
ვრცლად >>>
 
      საცხებ საპოხი მასალები და ზეთები       ძრავის ზეთები   |    მექანიკური კაროპკის ზეთები   |    ავტომატური კაროპკის ძეთები   |    ხიდის ზეთები   |    უნივერსალური ტრანსმისის ზეთები   |    ანტიფრიზი   |    სამუხრუჭე სითხეები   |    საპოხი მასალები   |   
 
სინთეთიკური ძრავის ზეთი 4 ლიტრა
მოდელი: Magnatec 5W-40 C3
ფასი: 95 ლ.
სინთეთიკური ძრავის ზეთი 1 ლიტრა
მოდელი: Magnatec 5W-40 C3
ფასი: 25 ლ.
სინთეთიკური ძრავის ზეთი 4 ლიტრა
მოდელი: Magnatec 5W-30 C3
ფასი: 95 ლ.
სინთეთიკური ძრავის ზეთი 1 ლიტრა
მოდელი: Magnatec 5W-30 C3
ფასი: 25 ლ.
სინთეთიკური ძრავის ზეთი 208 ლიტრა
მოდელი: Magnatec 5W-30 C3
ფასი: 20 ლ.
ნახევარსინთეთიკური ძრავის ზეთი 5ლიტრა
მოდელი: Magnatec 10W-40 A3/B4
ფასი: 85 ლ.
ნახევარსინთეთიკური ძრავის ზეთი 4 ლიტრა
მოდელი: Magnatec 10W-40 A3/B4
ფასი: 70 ლ.
ნახევარსინთეთიკური ძრავის ზეთი 1 ლიტრა
მოდელი: Magnatec 10W-40 A3/B4
ფასი: 17 ლ.
ნახევარსინთეთიკური ძრავის ზეთი 208 ლიტრა
მოდელი: Magnatec 10W-40 A3/B4
ფასი: 15 ლ.
ნახევარსინთეთიკური ძრავის ზეთი 4 ლიტრა
მოდელი: GTX 10W40
ფასი: 50 ლ.
ნახევარსინთეთიკური ძრავის ზეთი 1 ლიტრა
მოდელი: GTX 10W40
ფასი: 14 ლ.
ნახევარსინთეთიკური ძრავის ზეთი 4 ლიტრა
მოდელი: Galaxy 10w40
ფასი: 30 ლ.
ნახევარსინთეთიკური ძრავის ზეთი 1 ლიტრა
მოდელი: Galaxy 10w40
ფასი: 8 ლ.

 


 

 

 
Created By Intellcomgroup